Styrelse

 

Klubbens styrelse

 2021-2022

President Kimmo von Weissenberg
Vicepresident Anders Nybacka
Past president Tor Manngård
Första sekreterare Knut von Alfthan
Andra sekreterare Rainer Böling
Skattmästare Lars Granlund
Klubbmästare Jarl-Erik Sundblad
Ungdomsutbytesman Susanne Jerkku
Styrelsemedlem Sivert Nybacka
   
Övriga funktionärer  
Verksamhetsgranskare Karl-Christer Skrifvars
Vice verksamhetsgranskare Rainer Rönnskog
Ansvarig för hemsidan Rainer Böling
Pressansvarig Bertil Eklund